Fotografie jak malowane - szlachetne techniki fotograficzne
Opis

W trakcie warsztatów, dzieci w formie zabawy samodzielnie zrealizują sesję fotograficzną, korzystając z oświetlenia studyjnego i scenografii odpowiedniej dla klasycznego portretu. Następnie w drugiej części, wykonają odbitkę z użyciem szlachetnej techniki fotograficznej - cyjanotypii.
Technika ta łączy rejestrowanie obrazu przy pomocy fotografii z estetyką malarską finalnej odbitki, na papierze akwarelowym. Cały proces jest niezwykle prosty, również dla najmłodszych dzieci a jednocześnie angażujący manualnie i atrakcyjny wizualnie, dzięki czemu nie ma miejsca na nudę i zniechęcenie.
Zajęcia warsztatowe uzupełnione są o wiedzę z historii fotografii, fizyki i plastyki. Informacje teoretyczne przekazywane są w formie dykteryjek i ciekawostek i mają za zadanie pobudzić dziecięcą wyobraźnię i dodatkowo zachęcić do aktywności podczas warsztatów.
Czas trwania: 2 spotkania x 1,5 godziny
Cena: 100 zł za osobę przy grupie co najmniej 12 osobowej.
Idea

W dobie masowego użycia technologii cyfrowych i komunikacji opartej na obrazie, a zwłaszcza łatwo dostępnej i powszechnej fotografii cyfrowej, bardzo znaczące dla rozwoju dziecka jest wskazanie wartości wynikających ze świadomego i twórczego korzystania z dostępnych środków wyrazu, m.in. fotografii.
Szlachetne techniki fotograficzne, odwołujące się do fotografii analogowej i jej istoty, czyli “malowania światłem” uczą umiejętności posługiwania się fotografią z akcentem na wartość estetyczną i artystyczną. 
Popularność i dostępność fotografii powoduje, że w internecie publikuje się miliardy zdjęć każdego dnia. Absolutna większość tych publikacji, pozbawiona jest ambicji twórczej i nie wyróżnia się niczym wyjątkowym. 
Wskazanie aspektów artystycznych w procesie fotografowania, jest istotą tych warsztatów, a nawiązanie do technik analogowych, uświadamia dzieciom, że konieczny jest najpierw zamysł i dobór odpowiednich narzędzi aby wykreować finalną fotografię w postaci fizycznego a nie wirtualnego obiektu. Cały proces, dzięki fizycznemu kontaktowi z fotografią a nie tylko jej obrazem na monitorze, jest stymulujący również sensorycznie.
Program warsztatów:

Cz. 1.
- Mit o zakochanej Kalliroe, która odrysowała cień ukochanego gdy ten miał wyruszyć w daleką podróż, i jak to się ma do sztuk plastycznych i fotografii.
- Potrzeba matką wynalazków - Pani Atkins i glony i praktyczne zastosowanie cyjanotypii
- Zbudowanie planu zdjęciowego (oświetlenie, tło, ustawienie aparatu, rekwizyty)
- Znacie Rembrandta? Czyli jak oświetlić portretowaną osobę, żeby była jak z obrazka. 
- Czas na modeling - sesja zdjęciowa
Cz. 2.
- Światłoczułość czyli magia fotografii analogowej - trochę informacji o zjawiskach fizycznych i chemicznych w procesie wywoływania zdjęć
- Przygotowanie stanowisk pracy, połączenie negatywów foliowych z papierem słonecznym
- Idziemy się poopalać - naświetlanie na słońcu
- Wypłukiwanie i suszenie fotografii - to ten moment, gdy na papierze ukazuje się obraz.
- Jak podpisać swoją pierwszą autorską fotografię, żeby nadać jej wartość kolekcjonerską.
- Podsumowanie (wskazanie wartości i unikalności wykonanych prac) i rozdanie dyplomów ukończenia warsztatów.
Narzędzia online dostępne dla uczestników:
- Galeria online dla dzieci i rodziców do przeprowadzenia edycji (wyboru zdjęcia) i wskazania kadru do przygotowania negatywu na folii. Negatyw zostanie wydrukowany przez prowadzącego warsztat i dostarczony na spotkanie w cz.2.
-  Jak ze współczesnego zdjęcia cyfrowego zrobić “analogowy” negatyw (filmik instruktażowy jak w warunkach domowych, korzystając ze zdjęć cyfrowych, samodzielnie przygotować negatyw i wydrukować go na folii).
Back to Top