Fotografie jak malowane - szlachetne techniki fotograficzne​​​​​​​
Warsztaty mogą być DOfinansowane z programu Klasa w Warszawie.
Program ten jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
Opis

W trakcie warsztatów, uczestnicy w formie zabawy zrealizują sesję fotograficzną, korzystając z oświetlenia studyjnego i scenografii odpowiedniej dla klasycznego portretu.* Następnie w drugiej części, wykonają odbitkę z użyciem szlachetnej techniki fotograficznej - cyjanotypii.
Technika ta łączy rejestrowanie obrazu przy pomocy fotografii z estetyką malarską finalnej odbitki, na papierze akwarelowym. Cały proces jest niezwykle prosty, również dla najmłodszych dzieci a jednocześnie angażujący manualnie i atrakcyjny wizualnie, dzięki czemu nie ma miejsca na nudę i zniechęcenie.
Zajęcia warsztatowe uzupełnione są o wiedzę z historii fotografii, fizyki i plastyki. Informacje teoretyczne przekazywane są w formie dykteryjek i ciekawostek i mają za zadanie pobudzić dziecięcą wyobraźnię i dodatkowo zachęcić do aktywności podczas warsztatów.
Cena: 125 zł za osobę przy grupie co najmniej 12 osobowej.
Czas trwania: 2 spotkania x 1,5 godziny

Idea

W dobie masowego użycia technologii cyfrowych i komunikacji opartej na obrazie, a zwłaszcza łatwo dostępnej i powszechnej fotografii cyfrowej, bardzo znaczące dla rozwoju dziecka jest wskazanie wartości wynikających ze świadomego i twórczego korzystania z dostępnych środków wyrazu, m.in. fotografii.
Szlachetne techniki fotograficzne, odwołujące się do fotografii analogowej i jej istoty, czyli “malowania światłem” uczą umiejętności posługiwania się fotografią z akcentem na wartość estetyczną i artystyczną. 
Popularność i dostępność fotografii powoduje, że w internecie publikuje się miliardy zdjęć każdego dnia. Absolutna większość tych publikacji, pozbawiona jest ambicji twórczej i nie wyróżnia się niczym wyjątkowym. 
Wskazanie aspektów artystycznych w procesie fotografowania, jest istotą tych warsztatów, a nawiązanie do technik analogowych, uświadamia dzieciom, że konieczny jest najpierw zamysł i dobór odpowiednich narzędzi aby wykreować finalną fotografię w postaci fizycznego a nie wirtualnego obiektu. Cały proces, dzięki fizycznemu kontaktowi z fotografią a nie tylko jej obrazem na monitorze, jest stymulujący również sensorycznie.
Program warsztatów:

Cz. 1.
- Potrzeba matką wynalazków - Pani Atkins i glony i praktyczne zastosowanie cyjanotypii
- Zbudowanie planu zdjęciowego (oświetlenie, tło, ustawienie aparatu, rekwizyty)
- Znacie Rembrandta? Czyli jak oświetlić portretowaną osobę, żeby była jak z obrazka. 
- Czas na modeling - sesja zdjęciowa
Cz. 2. 
- Światłoczułość czyli magia fotografii analogowej - trochę informacji o zjawiskach fizycznych i chemicznych w procesie wywoływania zdjęć
- Przygotowanie stanowisk pracy, połączenie negatywów foliowych z papierem słonecznym
- Idziemy się poopalać - naświetlanie na słońcu
- Wypłukiwanie i suszenie fotografii - to ten moment, gdy na papierze ukazuje się obraz.
- Jak podpisać swoją pierwszą autorską fotografię, żeby nadać jej wartość kolekcjonerską.
- Podsumowanie (wskazanie wartości i unikalności wykonanych prac) i rozdanie dyplomów ukończenia warsztatów.
Narzędzia online dostępne dla uczestników:
- Galeria online dla dzieci i rodziców.
Back to Top