O tym jak ważny jest komunikat wizualny, nie trzeba wiele pisać. Absolutna większość treści publikowanych w mediach, zwłaszcza elektronicznych, przyciąga uwagę odbiorcy obrazem i nagłówkiem.
Korzystając z wiedzy w obszarach fotografii, grafiki i psychologii obrazu, proponuję realizacje z pogranicza fotografii komercyjnej i artystycznej. 
Jest to doskonała przeciwwaga dla fotografii stokowej, której powtarzalność wyklucza zastosowanie w oryginalnych i ambitnych projektach.
Łącząc dziedzinę fotografii i grafiki stworzę plakaty, banery, ilustracje i komunikaty do wykorzystania w publikacjach elektronicznych i drukowanych. 
Dostarczam materiał kompletny, sformatowany na potrzeby dowolnego medium.
Back to Top